Hotel 7 Days Inn Foshan Nanhai Square Haisan Road (Foshan)

No. 13 Guicheng South 1St Road Nanhai, Foshan, China Ver ubicación
Hotel 7 Days Inn Foshan Nanhai Square Haisan Road
No. 13 Guicheng South 1St Road Nanhai, Foshan, China

Información general del hotel 7 Days Inn Foshan Nanhai Square Haisan Road